บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เทคโนโลยี จำกัด
  หรือ ABT ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547
  โดยการร่วมทุนของประเทศไทยและประเทศไต้หวัน
  ถึงแม้เราจะพึ่งดำเนินธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศไทย
  แต่เรามีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเคเบิลทีวี
  ในประเทศไต้หวันมามากกว่า 17 ปี และมากกว่า
  90% ของผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศ
  ไต้หวัน เป็นลูกค้าของเรา    
      บริษัท ABT มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
  และติดตั้ง ระบบเคเบิลทีวี  ระบบไฟเบอร์ออฟติค
  ระบบ TWO WAY รวมถึงการแก้ไขปัญหาและบริการ
  ให้คำปรึกษาระบบและยังมีศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
์  ด้วยเหตุนี้เอง ABTจึงเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร
                                                    
 
       ประกาศรับสมัครพนักงาน
       โปรโมชั่นสินค้า
Solution Provider
ผลิตภัณฑ์
ABT Scientific-Atlanta Commscope Trilithic Cablesat
Ripley Tool Canusa Wiggle PX valesystems